Jag vet att jag inte bloggat om förra kursgången å inte heller kvällens. Men känner att det inte är någon mening. Jag har allt uppskrivet på annat ställe.
Planer på att lägga denna bloggen helt och hållet på hyllan finns…
Men just idag och nu tänke jag skriva ner min plan till de olika momenten i klass1.

FF koeff 3
(Vanlig marsch, vändningar till H och V, helt om och halter. Språng marsch med H-sväng. Stegförflyttningar 2 – 3 steg framåt och bakåt.)
* Uthållighet framför allt i vanlig marsch.
– Köra små korta pass med belöning till en början och sakta ta längre pass.
* Språng marsch med svängar.
– Han är duktig på språng marsch, ha bra pos och kontakt. Uthålliheten tycks vara bra här. Svängarna måste dock tränas.
* Vändningar
– Träna upp dem igen på samma sätt som jag gjorde när jag tränade in dem. Och i alla tempoväxlingar.
* Stegförflyttningar
– Han blir gärna sne vid backandet, så det ska tränas. Åt sidorna tränas med hjälp av en planka.
– Även åt vänster som han är lite sne i ska tränas och höger ska tränas.
* Sakta marsch
– Även här håller han bra fokus och svängarna går bra.
* Övrigt FF
– Ska se om jag kan få till snabbare sättanden.

Ställande/Läggande/Sättande under gång koeff 3 & 2
(FF, kommando, ligga kvar, återgång, uppsitt)
* Framföingen (hänger på ff).
– Se ff
* Ställandet
– Han ställer sig bra och står fint kvar.
*Läggandet
– Fortsätt att träna in de snabba läggandena som vi sakta börja få fram.
* Sättandet
– Osäker på hur jag ska göra här.
* Återgång
– Inga större problem, han kan tappa fokus på mig och det ska åtgärdas med en ”boll” framför honom som han ska fokusera på.
* Uppsitt
– Tränas som i fjärren.

Inkallning koeff 3
(Lägga ner hund, ligga kvar, inkallning, avslut)
* Lägga ner hund
– Tränas som i fjärren
* Ligga kvar
– Tränas som ovan.
* Inkallning
– Träna upp farten med hjälp av belöning som ges hos mig eller som kastas bakom mig.
* Avslut
– Ingångarna tränas som jag tränade in dem.

Rutan koeff 3
(Hitta rutan, Sändande (15 m), hitta mitten, Stanna, Lägga sig, Förare hämta hund, Uppsitt.)
* Hitta rutan
– Jag kommer att köra med target och använda mig av Lottas sätt att träna in det.
* Sändande
– Med hjälp av bollbelöning hoppas jag på ett snabbt och bra sändande till mitten (med hjälp av target).
* Stanna
– Med hjälp av target.
* Ligg
– Träna bra och snabba lägganden på samma sätt som läggande under gång.
* Förare hämta hund
– Ligga kvar med fokus på mig
* Uppsitt
– På samma sätt som fjärren.


Apportering koeff 4
(Sitta kvar, springa snabbt ut, gripande, springa snabbt in, ingång, avlämnande.
* Sitta kvar
– Säga stanna då han tydligen kan få för sig att springa efter.
* Fart ut
– Konkurans, hetsa honom på apporten.
* Gripande
– Han kan få för sig att ta omtag, försöka hitta en lösning på det.
* Snabbt in.
– Med hjälp av belöning bakom mig.
* Ingång
– Tränas som vid inlärnign.
* Avlämnande
– Få honom att hålla hårdare i apporten, ”loss” kan han.

Fjärr koeff 3
(4 skiften, 5m, ligg & sitt, 3 sek mellan skifterna)
* Avståndet
– Öka avståndet sakta
* Skifterna
– Endast godkänna rätt skifte. Tekniken sitter men muskelminnet måste tränas.

Hopp koeff 3
(2 – 4 m framför hindet, sitta kvar, hoppa, ingång)
* Hitta utgångsläget
– Jag måste lära mig att se hur långt det är.
* Sitta kvar
– Tränas med återgångar med belöning.
*Hopp
– Han är osäker, då han är rädd att det kommer göra ont. Börja att träna på låga hinder och sakta, sakta höja.
* Ingång
– Tränas som vid inlärnignen.

Kon/Runda koeff 3
(10 m, tempo ut, tajt sväng, tempo in, ingång)
* Hitta/Se konen
– Öka avståndet långsamt
* Tempo ut
– Kasta belöning vid olika positioner
* Tajt sväng
– Vet inte exakt hur jag ska få till det.
* Tempo in
– På samma sätt som vid inkallning.
*Ingång
– Samma sätt som vid inlärning.

Sitt i grupp koeff 2
(1 min, Med koppel, 5m mellan hundarna, koppel längd).
* Fokus på mig
– Med hjälp av omväntlockande

Helhet koeff 3
– Träna ingång på planen
– Träna att ha uppvärmning på ett ställe och ”träningen” på ett annat.
– Attityden
– Träna på ”indianen”

Annonser