Veckans skyltar:

124 – Sitt framför, 1, 2, 3 steg bakåt. Valfri ingång till vänster sida, inget sitt vid sidan utan gå (eller det tempo som gäller) direkt. Återgång till vänsterhandling.

126 – Sitt, spring. När hunden sitter ska ekipaget springa tills annat tempo anges eller man går i mål.

210 – Sitt, ligg, sitt. Se till att hunden verklignen sitter/ligger innan nästa pos anges. När hunden sitter fortsätter man framåt i det tempo som gäller.

214 – Sitt, sväng vänster, 1 steg, sitt. Stanna, ta ett steg som gör att vi svänger vänster och sedan ytterligare ett steg innan sitt. Fortsätt framåt i det tempo som gällde.

301 – Sitt, sväng höger sitt. Vändningar på stället åt höger. Fortsätt framåt i det tempo som gällde.

313 – Sidobyte framför. Under gång ska hunden byta sida framför föraren. Fortsätt framåt i det tempo som gällde.

404 – Sitt, stå, lämna, kalla in. Hunden lämnas stående tills föraren gått 3-5m och kallas sedan in till den sida men hade vid lämnandet. Fortsätt framåt i det tempo som gällde.

414 – Sättande under gång, gå runt. Hunden ska sätta sig under gång, och därefter går föraren ett varv runt hunden (börjar runt huvudet). Föraren stannar sedan vid hunden och fortsätter sedan framåt i det tempo som gällde.

 

Annonser