Förklaring till Klar-kolumnen:
1 = Position 1
5 = Position 5
9 = Position 9
F = Front

Trix Påbörjad Med hjälp Klar i  1, 5, 9, F
Sitt (sitt) 1, 9, F
Ligg (ligg) 1, 9, F
Stå (stå) 1, 5, F
Snurra medsols (dansa) 1,5,F
Snurra motsols (snurra) 1, 5, F
Sitta fint 1
Åtta mellan förarens ben när föraren står stilla (slalom) X
Slalom framåt när föraren går framåt (slalom) X
Gå runt föraren medsols (runda) X
Gå runt föraren motsols (?)
Backa runt föraren motsols (?) X
Backa (backa) 1, 9, F
Buga (buga) X
Front (front) 1, 5
Tass (tass) X
Tass på föraren (tass)
Slalom framåt när föraren går bakåt (slalom)
Backa slalom när föraren går bakåt/backa i åtta när förare står still (zack)
Gå runt ena benet på föraren (ben)
Backa runt föraren medsols (round)
Lyfta en tass i taget stillastående/höga benlyft (piaff)
Lyfta en tass i taget i rörelse/benlyft under gång (passage)
Tassen på nosen (skäms)
Korsa en tass över den andra i ligg (hello)
Trycka nosen mot (puss)
Lägga huvudet i handflata/på föraren/på föremål… (söt)
Röra sig i sidled (krabba, eventuellt ett kommando per riktning)
Hämta/bära föremål (apport) 1
Sitt fint och vinka med frambenen (pippi)
Gå från föraren (fram)
Cirkulera, bortvänd från föraren, i sidled i en stor cirkel runt föraren (loop)
Runda föremål (Runda) 1
Gå runt föremål upprepade varv (cirkla)
Springa i en stor cirkel runt föraren (ut)
Tassarna på förarens arm och titta under (tittut)
Backa genom förarens ben (tunnel)
Springa bakifrån mellan förarens ben (genom) X
Gå långsamt (sakta) 1
Följ föraren, bakom ryggen (bakom/följ)
Rulla runt (rulla) X
Låtsas sova/”spela död” (pang/sleep) X
Rulla iväg en boll eller annat föremål (match)
Skaka på huvudet fram och tillbaka (nej tack)
Vrida på huvudet (gullig)
Skälla (skall) X
Framtassarna på en pall eller liknande, gå runt med baktassarna (piruett) X
Baktassarna på en pall eller liknande, gå runt med framtassarna (kalas) X
Studsa med frambenen X